dạy chó lệnh lại đây
in

Dạy chó lệnh “Lại đây”

Nếu bạn dạy con chó của bạn lệnh này khi được gọi, và thực hành mỗi ngày, nghĩa là bạn đang xây dựng một mối quan hệ tin tưởng với con chó của bạn. Lệnh “lại đây” dễ học và gần giống như lệnh đặt tên chó.

Bước 1: Bất cứ khi nào bạn đi đâu về hay bạn đứng ở cách xa cún 1 khoảng, gọi tên nó để gây sự chú ý hoặc vỗ tay. Ngay khi cún quay đầu lại, bạn bấm clicker.

Bước 2: Do cún đã được học ở mấy bài kia là khi nghe tiếng Clicker sẽ được thưởng nên nó sẽ chạy lại phía bạn ngay lập tức.

Bước 3: Ngay khi nó chạy lại gần bạn, bấm Clicker lần nữa và thưởng ngay đồ ăn.

Bước 4: Tập vài lần khi chó đã quen với việc khi bạn vỗ tay sẽ chạy lại gần ngay lập tức thì lúc đó bắt đầu áp dụng khẩu lệnh. Bằng cách vừa vỗ tay gây chú ý xong, chó vừa quay đầu lại thì bạn hô “Lại đây”.

Lặp đi lặp lại nhiều lần cún sẽ hiểu lệnh “Lại đây” hoặc vỗ tay nghĩa là phải chạy lại gần bạn

Diễn giải:

Đây là một lệnh khá dễ học và chỉ sau 1 buổi học cộng thêm việc ôn luyện thường xuyên khi bạn đi chơi với con chó của mình. Bạn đều có thể gọi nó.

Khó khăn và khắc phục:

Tôi đã dạy cho con chó lệnh “Lại đây”, nhưng bây giờ nó không vâng lời. Sau một vài buổi dạy con chó đã hiểu lệnh, tuy nhiên gọi mà nó không lại thì bạn hãy thử kết hợp cầm đồ chơi mà con chó thích chơi trên tay.

 

Dạy chó lệnh “Lại đây”
đánh giá bài viết